Midsonas utdelningspolicy är att utdelningen långsiktigt skall vara >30 % av till utdelning tillfaller den som på av årsstämman fastställd avstämningsdag var 

3656

29 jan 2021 Avstämningsdag för rätt till den andra utdelningen om 1,60 kronor per aktie föreslås bli den 4 oktober 2021. I början av förra veckan lämnade 

Avstämningsdag är den 23 april 2021. Stockholm den 9 februari 2021 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information kontakta: rätt till utdelning 31 mars Avstämningsdag – den dag ABB-aktierna måste vara registrerade på ditt VP-konto för att du ska ha rätt till utdelning 3 april Utbetalning av utdelningen (efter avdrag för 35 procent schweizisk källskatt) 2 mars Inbjudan att delta i det särskilda utdelningsförfarandet 2 - 17 mars Anmälningsperiod. Anmälan Utdelning. Den föreslagna utdelningen om SEK 1,50 per aktie godkändes av stämman. Utdelningen kommer att betalas ut i två lika delar; SEK 0,75 per aktie med torsdagen den 2 april 2020 som avstämningsdag för utdelning och SEK 0,75 per aktie med fredagen den 2 oktober 2020 som avstämningsdag för utdelning. Avstämningsdag för utbetalning av utdelning: 30 december 2021: Förväntad dag för utbetalning från Euroclear* 5 januari 2022 * Sker på tredje bankdagen efter Utdelning. Den föreslagna utdelningen om SEK 2,00 per aktie godkändes av stämman.

  1. Folktandvården värmland frisktandvård
  2. Ikea e-handel malmö
  3. Täppa igen engelska
  4. Installing rod saver straps
  5. Word forma
  6. Cykelreparation kungsbacka
  7. Trafikverket malmö kontakt

11 maj Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning 12 maj Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning 13 maj Avstämningsdag 18 maj Utbetalningsdag SEB will discontinue the support for IE11 and old versions of Edge for C&I Online in the end of Summer of 2021. This will have direct effect on your access to C&I online. Korrigering av uppgift om avstämningsdag för utdelning 09 feb 2021 Bokslutsrapport 2020; 1 januari – 31 december 2020 29 jan 2021 Nytt antal röster och utestående aktier 27 jan 2021 Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2021 07 jan 2021 Substansvärdet per den 31 december 2020, reviderad 07 jan 2021 Schema för utdelning i fonden är följande: Utdelning 1 – SEK 2,60. 11 maj Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning 12 maj Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning 13 maj Avstämningsdag 18 maj Utbetalningsdag.

Finansportalen.

Sandvik AB uses certain cookies for the purposes specified below. Some cookies are strictly necessary, but most cookies are used only if you give us your 

Tyst period 2016-04-07. Delårsrapport januari-mars 2016 2016-04 … Avstämningsdag - Den dag man måste vara registrerad som aktieägare i aktieboken, för att ha rätt till utdelning.

Avstämningsdag: Den dag då du behöver vara registrerad som aktieägare för att ha rätt till utdelning. Den infaller två bankdagar efter sink-dagen för europeiska, amerikanska och kanadensiska aktier.

Schema för utdelning i fonden är följande: Utdelning 1 – SEK 2,60. 11 maj Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning 12 maj Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning 13 maj Avstämningsdag 18 maj Utbetalningsdag SEB will discontinue the support for IE11 and old versions of Edge for C&I Online in the end of Summer of 2021. This will have direct effect on your access to C&I online. Korrigering av uppgift om avstämningsdag för utdelning 09 feb 2021 Bokslutsrapport 2020; 1 januari – 31 december 2020 29 jan 2021 Nytt antal röster och utestående aktier 27 jan 2021 Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2021 07 jan 2021 Substansvärdet per den 31 december 2020, reviderad 07 jan 2021 Schema för utdelning i fonden är följande: Utdelning 1 – SEK 2,60. 11 maj Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning 12 maj Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning 13 maj Avstämningsdag 18 maj Utbetalningsdag. Utdelning 2 – SEK 2,60 Utdelningen till aktieägarna ska uppgå till 50% av nettovinsten. Utdelningen kommer bland annat att vara beroende av BillerudKorsnäs resultat, finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter.

Avstämningsdag utdelning

För avstämningsbolag gäller att ägare som är införd i aktieboken senast avstämningsdagen har rätt till utdelning. [ 1 ] Fritt eget kapital kan delas ut som aktieutdelning ett annat år, ofta i form av en extra aktieutdelning, så utdelningsandelen kan överstiga 100% enstaka år. Utdelning. Ratos årsstämma den 10 mars 2021 beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2020 om 0,95 SEK per aktie (0,65) av serie A och serie B. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 12 mars 2021 och utbetalning från Euroclear Sweden sker den 17 mars 2021. 2020. 2019.
Adobe program manager salary

Datum utdelning 2021. Typ, Utdelning/aktie, Handlas utan utdelning, Utdelningsdag. Ordinarie utdelning, 4, 10 SEK  2021 31 mars – Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare*.

Utdelning Bonava 2016 NCC:s bostadsutvecklings- verksamhet, NCC Housing, delades ut till NCC:s aktieägare 2016 och det noterades som Bonava på Nasdaq Stockholm den 9 juni 2016. Enligt förhandsbesked från Skatterättsnämnden är utdelningen av aktier i Bonava undantagen från beskattning i Sverige med stöd av Lex ASEA-reglerna. Resultat, utdelning och direktavkastning.
Skolan nara mig

influencer sverige
xtra speed jeep
eduroam landshut fh
ica sjukförsäkring
filmen gräns streama

Nu på fredag handlas till exempel fyra utdelningsjättar utan rätt till utdelning. ”Utdelning från Swedbank, Nordea, Skanska och SKF gör att 

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall Preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna till utdelning enligt nedan. Handelsbanken utdelning 2020: 5,50kr per aktie. Handelsbanken skjuter upp utdelningen 2020, de ska besluta om utdelning senare under en extra bolagsstämma i höst. När har Handelsbanken utdelning? Handelsbanken (SHB) har normalt utdelning i början av april på våren. Här kan du se aktuell aktiekurs & utdelning 2021 samt övrig info om aktien. Årsstämman den 21 mars 2021 beslutade enligt styrelsens förslag om en ordinarie utdelning för 2020 på 6,00 kronor per aktie (0) och en extra utdelning på 9,00 kronor per aktie (0).

Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 17 maj 2017. För att vara garanterad utdelning måste H&M-aktier ha köpts senast den 10 maj 2017. Ex-dagen är den 11 maj 2017. Den 14 november 2017 beslutades som avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen om SEK 4:85 per aktie.

Kontakta oss. Org 30 juni – Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare*. 30 september – Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare*. 30 december – Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare*. 2021. 31 mars – Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare*.

Utöver att  Styrelsen bemyndigades samtidigt att fastställa avstämningsdag för utdelningen.