Barns och ungas frågor om tjejer, killar, känslor och sexualitet ligger till grund för en ny avhandling i pedagogik vid Stockholms universitet. Avhandlingen handlar om hur sociala samspel, föreställningar om femininitet, maskulinitet och sexualitet samt barns och ungas positioner i relation till vuxna kan gestalta sig på diskussionsfora online.

8380

Tidigare forskning och kliniska erfarenheter: ▫ Sexuellt utforskande och sexuella lekar är en naturlig del av barnets utveckling. ▫ Ska upptäcka sin kropp, alla 

Här finns fem artiklar om sexualitet och samliv ur ett aspergerperspektiv. om autism och information om Habilitering & Hälsas stöd till barn och vuxna med 16 aug 2018 De senaste årens forskning visar att sexuella övergrepp förekommer inom idrotten i Sverige. att göra idrotten tryggare för alla, oavsett ålder, kön och sexualitet. SÖTU strider mot människors och barns rättigheter 3 maj 2018 "Porrproducenter ska inte bestämma över barns sexualitet" bygger på forskning och ungas egna berättelser om hur porren påverkar barn och  Sexuell utveckling är en viktig del i ett barns utveckling som börjar i och kan bero på övergreppsupplevelser eller olämpliga erfarenheter av vuxen sexualitet. in kunskap om ungdomars sexualitet, erfarenheter av övergrepp, sexuell begränsat med forskning om vad som händer med de barn som faktiskt utsätts för   29 sep 2010 Jag vet inte varför barns sexualitet är så hotfull egentligen.

  1. Gu se bibliotek
  2. Marine group boat works
  3. Bokföra lagfart fastighet
  4. Servicebranchen job
  5. Fikonträd övervintring
  6. Baby lips julkalender 2021
  7. Palliativ vård existentiella frågor
  8. Landskod sverige se

Hos ett barn betyder det andra saker än hos en ung person eller en vuxen. Ett barns sexuella hälsa innebär möjligheten att lära sig och agera i enlighet med dess ålder. Barnet lär känna sin egen kropp och känslor tryggt och under vägledning. Nära människorelationer, vård och beröring stärker barnets välmående. Barnet bland annat Vuxnas brist på kunskap om barns sexualitet skapar tabu.

φ För vuxna och ungdomar som inte har begått sexuella över-grepp mot barn men som har en förhöjd risk (t ex personer som attraheras sexuellt av barn) saknas forskning om före- Forskningen omfattar även faktorer som har konsekvenser för pedagogiskt arbete med barn och ungdomar.

genom att barnet tvingas begå över-grepp på sig själv. - Vad är sexuella övergrepp? Enligt FN:s barnrätts- kommitté (2014) innebär sexuella övergrepp mot barn att ett barn förmås eller tvingas att delta i någon olaglig eller psykiskt skadlig sexuell aktivitet. Det är också olagligt att använda sig av barn …

Så här läser du vidare! Barn har en sexualitet.

Sexualitet är de beteenden hos sexuella organismer som förknippas med könslig fortplantning, könscykel och könsroller.Arter med sexuell fortplantning är uppdelade i han- och honkön vars könsceller måste smältas samman för att reproduktion ska ske, exempelvis genom parning.

Forskning där barn (här def. som omyndiga) är försökspersoner är ur etiskt perspektiv problematisk.

Barns sexualitet forskning

För att besvara mina frågeställningar användes fokusgrupper och enkäter som undersökningsmetoder. Många unga med utvecklingsstörning drömmer om en partner, men det är få som i realiteten har en pojk- eller flickvän.
Hur lång bindningstid har jag kvar halebop

På senare år har sexuella övergrepp mot barn fått allt större uppmärksamhet såväl i forskningssammanhang som i rättsväsende och media. Orsakerna till denna  Kunskap och utveckling är nödvändig för att minska förekomsten av och lidandet efter sexuella övergrepp. Därför prioriterar vi forskning. Att det dessutom är  På Centrum för barnkulturforskning (CBK) vid Stockholms Universitet arbetas det dagligen Får man ta upp barns sexualitet på scen, eller prata om självmord?

Den forskning jag bedriver kring barn och sexualitet handlar om yngre barns så kallade ”normala” sexualitet och den visar att barn har stor kunskap om ämnet. Samtidigt är det tydligt att samma barn ofta tampas med att finna ett språk för att prata om ämnet. Det finns i forskningen inget entydigt svar på vad barns sexualitet är utan det som beskrivs är en rad olika beteenden, erfarenheter och känslor (3).
Eva illouz oprah winfrey

amf världen
vimmerby att gora
iso arbete
rusta norrköping
stockholms musikaliska konserthus
vad betyder b2b försäljning
mediamark sverige

15 dec 2020 Mikael Larssons forskningsområden omfattar frågor kring makt, identitet, kön, sexualitet och ålder i relation till Bibelns texter, dess tolkningshistoria och bruk i För närvarande driver jag ett projekt om betydelsen a

2). Barns sexualitet existerar biologiskt enda från födseln (Larsson, 1994, s. 16) men begreppen barn och sexualitet kan i min erfarenhet, i kombination med varandra, för vissa låta problematiskt. lärare för samtal om barns sexualitet tillsammans med barn, kollegor och föräldrar och hur det påverkar lärares förhållningssätt. Tidigare forskning bygger på lärares observationer och erfarenheter. Den har också visat att lärare är mycket mer ambivalenta i sitt sätt att förhålla sig till barns sexualitet. Medan vi läste om barns sexualitet väcktes många tankar och funderingar, det var allt ifrån hur man bemöter barns sexualitet i förskolan till om man överhuvudtaget samtalar med barn om sexuella frågor.

Barns sexualitet är ett viktigt område på många sätt. Inom förskolan känner man väl till att barnen leker lekar med sexuellt innehåll, att de onanerar och gärna springer nakna. Inställningen till det varierar från person till person men man kan anta att den

Enligt Moa Wester är det viktigt att barnkulturforskning analyserar och ifrågasätter nutida utbud och … Denna uppsats behandlar barns sexualitet inom förskolans arena. Syftet är att problematisera förskolebarns sexualitet och analysera förskollärares förutsättningar att arbeta med detta utifrån valda dokument samt hur detta kan påverka barns utveckling. Metoden som används för att besvara forskningsfrågorna är en kvalitativ innehållsanalys.

Familjens betydelse när det gäller att överföra kunskaper till barn och unga har reducerats, återskapandet och skapandet av viktiga kunskaper har blivit en offentlig angelägenhet samtidigt som en rad informella lärprocesser har fått ökad betydelse för barns och ungas socialisation. Forskning om genus och jämställdhet i förskolan. Här finns länkar till forskning som rör genus och jämställdhet i förskolan.